लग्नानंतर गर्लफ्रेंडला प्रेग्नंट केले

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,481
Reaction score
567
Points
113
Age
37
//asus-gamer.ru Marathi Sex Stories हेलो मित्रानो माझे नाव रवी आहे आणि मी मुंबई मध्ये राहतो आहे, मित्रानो मी सध्या एक इंजिनियर आहे आणि मी एका खूप चांगल्या प्रायवेट कंपनी मध्ये काम करीत आहे. मित्रानो ही एक गोष्ट म्हणजे माझी माझ्या गर्ल फ्रेंड बरोबर घडले ली एकदम खरी सेक्स घटना आहे. आणि त्या दिवशी मी तिच्या बरोबर खूप मजा केली होती आणि आता ती सर्व घटना मी एकदम सविस्तर करून तुम्हाला सांगणार आहे आणि मला पूर्ण खात्री आहे कि तुम्हला ती वाचून खूप मजा येईल. आता मी सुरुवाती ला तुम्हाला माझ्या गर्ल फ्रेंड चा थोडा परिचय करून देत आहे.

मित्रनो तिचे नाव पायल आहे आणि ती दिसायला एकदम होट आणि सेक्सी अशी आहे आणि तिची कातडी एकदम गोरी पान आहे आणि तिच्या फिगर चा आकार ३६-२८-३४ आहे आणि तिने मला तिचे फिगर एक दिवस स्वतः सांगितले होते. मित्रानो तिला जरी कोणी एक वेळा जरी पहिले तर तो तिच्या मागे एकदम वेडा होऊन जाईल अशी ती सुंदर दिसते आहे. तिचे शरीर खूप मस्त शेप मध्ये आहे आणि तिचा चेहरा एका हिरोईन सारखा आहे.

मित्रानो मी तिला आणि ती मला कोलेज च्या एकदम पहिल्या वर्ष पासून खूप प्रेम करतो आहे आणि मी तिला पहिल्या वेळी तिला पहिले होते त्या दिवसा पासून मी तिच्या साठी एकदम वेडा झालो होतो आणि ती मला खूप आवडली होती. मग हळू हळू आमच्या मध्ये बोलणे चालू झाले आणि आम्ही एक मेका बरोबर खूप वेळ घालवू लागलो. आमच्या मध्ये आता हसणे बोलणे आणि मजा करणे एक मेका ची टिंगल करणे असे खूप काही चालू झाले होते. मग आम्ही इतके पुढे गेलो कि आता आम्ही किसिंग पण करू लागलो होतो आणि अजून पण खूप काही करू लागलो होतो आपण आम्हाला अजून सेक्स करायची संधी कधी पण मिळाली नव्हती, कारण अजून आम्हाला तशी संधी मिळाली नव्हती कि आम्ही एक मेकामध्ये बुडून जातो आणि आमच्या शरीरा ला पण एक करून टाकतो आणि आमची इच्छा पूर्ण करतो आपण आम्हाला तसा चान्स कधी पण मिळाला नाही आणि त्यामुळे आमच्या दोघा च्या मनात एक तीच गोष्ट खटकत होती.

आम्ही एक मेकाच्या इतक्या जवळ असून पण काही करू शकलो नाही, पण आम्ही खूप चांगले मीत्र होतो. मग आमच्या नशिबा ने पण आम्हाला कधी साथ दिली नाही आणि तिचे शिक्षण पूर्ण होताच तिच्या आई वडिलां नी तिचे लग्न करून टाकले. मग मला तिचे खूप दुख होते आणि ती मुंबई मध्ये तिच्या पती बरोबर राहू लागली होती. मग माझे आणि तिचे कधी सामोरा समोर भेटणे झाले नाही आणि आम्ही कधी बोललो पण नाही पण आमचे कधी कधी एकमेका बरोबर मेसेज वगेरे चालू असायचे आणि मी पण तिचा मेसेज वाचून खूप खुश व्हायचो कि ती तिच्या पती बरोबर खुश आहे आणि मला काही नको आहे.

मग एक दिवस रविवर होता आणि मला घर चे काही समान घेण्या साठी बाजारा मध्ये जावे लागले आणि मग मी तिथे गेलो तर ती मला तिथे दिसली, ती एकदम एकटी तिथे आली होती आणि मला पाहून अचानक ती एकदम रडू लागली होती आणि मग मी तिच्या जवळ गेलो आणि तिला शांत करू लागलो आणि तिच्या बरोबर बोलू लागलो आणि मग मी तिला हळू हळू एका जवळ च्या हॉटेल मध्ये घेऊन गेलो.

मग तिथे जाऊन मी तिला विचारले कि काय झाले तुला? तू तुझ्या पती बरोबर खुश तरी आहेस कि नाहीस? तर ती म्हणाली कि हो आणि मग ती परत रडू लागली. मग मी लगेच समजलो कि काही ना काही तर अडचण जरूर आहे आणि मग मी तिला खूप विचारले आणि मग तिला माझी शपथ दिली कि मला काही ते खरे खरे सांग मग ती मला म्हणाली कि माझा नवरा मला खूप त्रास देतो आहे आणि आम्ही आमचे लग्न झाले तेव्हा पासून फक्त भांडत आलो आहे आणि एक वर्षे आम्ही प्रेम केले नाही तर फक्त भांडण केले आहे. तो कधी मला खुश ठेवत नाही आणि मला कोठे पण फिरायला नेत नाही आणि माझे काही पण सांगणे ऐकत नाही आहे आणि माझ्या लहन लहान गोष्टी वर खूप भांडण करतो. मी त्याच्या बरोबर खूप टेन्शन मध्ये राहाते आहे पण मी ही गोष्ट आज पर्यंत कोणाला पण सांगितली नाही आहे कारण हे सर्व ऐकून माझ्या घर च्या लोकांना खूप त्रास होईल, आणि प्लीज तू पण हे सर्व कोणाला पण सांगू नकोस तुला माझी शपथ आहे.

मित्रानो मग मी तिला समजूत काढू लागलो कि काही हरकत नाही आहे सर्व काही हळू हळू ठीक होऊन जाईल, तू अजिबात पण चिंता करू नकोस, सुरुवातीला असे सर्व काही होत असते आणि तू त्याला हळू हळू समजवायचा प्रयत्न कर आणि त्याच्या वर खूप प्रेम कर ते त्याला सर्व समजून जाईल. मला वाटते कि त्याला समजायला थोडा वेळ लागेल पण मला खात्री आहे कि सर्व चांगले झाले कि तो पण चांगला वागू लागेल आणि तुला पण खूप प्रेम करू लागेल. सर्वांच्या मनात काही गैर समजुती असतात त्या दूर केल्या पाहिजेत आणि ते तुम्ही दोघांनी एकत्र बसून केले पाहिजे.

मित्रानो माझ्या मनात तेव्हा तिच्या साठी काही पण वाईट विचार नव्हता कारण मी तिला माझ्या मनात माझी खूप चांगली मित्र समजत होतो आणि ती कोठे पण राहील पण खुश राहील हीच माझी एक इच्छा होती आणि मी तीला खुश पाहू मागत होतो, ती मला रडताना अजिबात चांगली वाटत नव्हती म्हणून मी तिला मना पासून समजवत होतो आणि तिला दिलासा देत होतो. माझी इच्छा होती कि मी समजावल्या वर ती तिच्या पती बरोबर खूप खुश रहावी आणि मग मी देवाला तीच्या सुखी जीवना साठी खूप प्रार्थना केली.

मग मी तिला खूप वेळ समजावली आणि तिला धीर दिला आणि मग तिला तीच्या घरी पाठवून दिले आणि मग मी तिला सांगितले कि तुला काही पण अडचण असेल तर तू मला कधी पण फोन कर, मी तुझी जरूर मदत करेन आणि मग तिने माझे सर्व बोलणे ऐकले आणि मग ती निघून गेली. मित्रानो ती निघून गेल्या वर मी खूप वेळ पर्यंत तिच्या विषयी विचार करीत राहिलो. मी तिच्या दुख ने खूप दुखी झालो होतो. आणि माझी इच्छा होती कि ती खुश राहावी.

पाच दिवसांनी तिचा माझ्या फोन वर एक मेसेज आला आणि मग मी तिला फोन केला आणि मग मी तिला विचारले कि काय झाले आहे मला सांग तू कशी आहेस? मी तिला असे प्रश्न विचारले आणि मग काही वेळा शांत राहून ती मला उत्तर देऊ लागली आणि मग ती मला म्हणाली कि मी एकदम ठीक आहे आणि मग ती म्हणाली कि मला एक प्रोब्लेम आहे. मग मी म्हणालो कि काय आहे मला सांग?

तेव्हा ती म्हणाली कि मी आणि माझ्या पती ने मी गर्भवती राहावी म्हणून खूप वेळा सेक्स केले आहे कारण आता त्यांना माझ्या कडून मुल हवे आहे आणि खरे सांगू तर मला पण मुल हवे आहे पण माहित नाही कि खूप वेळा ट्राय करून पण मी प्रेग्नंट होऊ शकले नाही आहे आणि त्या करणा वरून माझा नवरा माझ्या बरोबर भांडण करीत आहे, आणि मी त्याला सांगितले तर तो डॉक्टर कडे पण मला घेऊन जात नाही आहे.

मग मी तिचे सर्व काही ऐकले आणि मग तिला एक दिवस मला भेटायला बोलवले आणि ती मी सांगितले त्या वेळी आणि त्या ठिकाणी आली आणि मग ती माझ्या बरोबर बोलता बोलता पुन्हा रडू लागली आणि मग मी तिला खूप वेळ समजावले आणि मग ती कसे तरी शांत झाली. मग मी तिला घेऊन डॉक्टर कडे गेलो आणि तिचे तिथे सर्व चेक अप करून घेतले.

मग डॉक्टर ने सांगितले कि तिचे शरीर एकदम चांगले आहे आणि ती आई बनू शकते आहे आणि तिच्या मध्ये काही पण प्रोब्लेम नाही आहे आणि याचा अर्थ सर्व प्रोब्लेम तिच्या पती मध्ये होता. मग मी पण तिला सर्व काही सांगितले आणि मग तिला म्हणालो कि हा रिपोर्ट तू तुझ्या पती ला दाखव आणि त्या मुळे तुमच्या मधले भांडण बंद होऊन जाईल आणि आता तो तुला या नन्तर कधी पण काही पण त्रास देणार नाही, पण माझ्या गर्ल फ्रेंड ने माझे सर्व काही ऐकले आणि मग ती मला म्हणाली कि तू माझी मदत करशील का प्लीज?

मग मी म्हणालो कि सांग ना मी तुझी जरूर मदत करेन, मग ती मला म्हणू लागली कि आपण जेव्हा त्या हॉटेल मध्ये भेटलो होतो तेव्हा तू मला म्हणाला होतास कि तू मला काही पण काम असेल मला मदत करशील म्हणून तर काय तू मला आई बनायला माझी मदत करशील का? प्लीज तू मला नाही म्हणू नकोस. मला तुझ्या तोंडून हो ऐकायचे आहे आणि मला अशी अशा आहे कि माझे हे काम जरूर करून देशील प्लीज.

मित्रानो तिच्या तोंडून हे सर्व ऐकून मी खूप चकित झालो होतो आणि मला ती काय बोलत आहे त्या वर अजिबात विश्वास होत नव्हता कारण मी तिच्या बरोबर असे काही करायचा विचार पण केला नव्हता. आमच्या मध्ये असले काम लग्ना आधी जरूर झाले होते पण मी आता ते काही पण करायचा विचार कधी पण केला नव्हता. अजून मला माझ्या काना वर विश्वास बसत नव्हता कि ती काय बोलते आहे.

मग मी काही वेळ शांत राहिलो आणि काही पण बोललो नाही आणि मग मी तिला म्हणालो कि मला काही प्रोब्लम नाही आहे तुझी मदत करायला पण तू लक्षात ठेव ही गोष्ट जर बाहेर कोणाला पण समजली तर तुझी बरोबर काय काय होऊ शकते याचा तू विचार केला आहेस का?

मग ती म्हणाली कि गोष्ट बाहेर कोणाला पण समजणार नाही आहे कारण मी ही गोष्ट कधी कोणाला सांगणार नाही आणि असे पण मी माझ्या पती बरोबर सेक्स करून कधी पण संतुष्ट झाले नाही. त्याने मला कधी पण ते सुख दिले नाही आहे जे एक पत्नी लग्न जाल्या वर तिच्या पती कडून मागत असते, आणि त्याने कधी पण माझी तहान भागवली नाही आहे आणि प्लीज तू मला या मध्ये मदत कर आणि मला तुझ्या कडून मुल हवे आहे प्लीज मला एक मुल दे ना, मला माहिती आहे कि तू हे करू शकतोस आणि माझ्या कडे या शिवाय अजून काही पण मार्ग नाही आहे. प्लीज तू माझे जीवन बरबाद होईल त्या आधी मला वाचव आणि मला मदत कर. तू मला ते सुख दे ज्या साठी मी खूप वर्षे झाली तडपत आहे.

मित्रानो तीचे सर्व बोलणे ऐकून मी काही वेळा विचार केला आणि मी मनातल्या मनात खूप खुश झालो होतो कारण आता तर जणू माझी एकदम लॉटरी लागली होती, ती स्वतः मला जवून घेण्या साठी बोलवत होती आणि मग मी तिला म्हणालो कि ठीक आहे. तर ती लगेच मला म्हणू लागली कि तू उद्या आपल्या दोघां साठी रूम बुक करून ठेव, मी उद्या पूर्ण दिवस आणि पूर्ण रात्र तुझ्या बरोबर राहीन, कारण माझा नवरा पण एक दिवस त्याच्या काही कामा साठी बाहेर जाणार आहे आणि मी तेव्हा तुझ्या बरोबर राहू इच्छिते आहे आणि मग तिने मला असे सर्व सांगितले आणि मग ती खुश होऊन निघून गेली.

मग तिने मला ती अजून घरी पोचली नसताना रस्ता मध्ये मला एक मेसेज केला आणि मला खूप वेळा धन्यवाद केला आणि मग ती जाताच मी एका हॉटेल मध्ये रूम बुक करून टाकली आणि मग ही गोष्ट मी तिला पण फोन करून सांगून टाकली. मग ती दुसऱ्या दिवशी मी सांगितलेल्या रूम मध्ये आली आणि मी काय सांगू मित्रानो ती काय सेक्सी दिसत होती तेव्हा?

तिने गुलाबी रंगाची जाळी दार साडी आणि गुलाबी रंगाचा एक टाईट ब्लाउज घातला होता आणि त्या मोठ्या गळ्याच्या ब्लाउज मधून तिचे बॉल जणू बाहेर यायला धडपडत होते आणि माजी नजर तिच्या वरून बाजूला होत नव्हती आणि मी तिच्या कडे पाहत होतो आणि ती माझ्या कडे पाहून हसत होती.

मग ती आत आली आणि तिने मला एक जोरात मिठी मारली आणि मला ती कीस करू लागली आणि मी पण तिला साथ देऊ लागलो होतो. मग मी तिला बेड वर पाडली आणि तिच्या वर जाऊन झोपलो आणि मग मी तिची साडी काढून टाकली.

आता मला समजले कि तिच्या पुच्ची मध्ये जोश येऊ लागला आहे आणि मी वेळ न घालवता तिच्या पुच्ची ला तिच्या पेंटी वरून कुरवाळू लागलो आणि मी हात लावून पहिले कि ती एकदम ओली झाली होती. मग तिने तिची कमर थोडी वर केली आणि मी वेळ न घालवता पटकन तिची पेंटी काढून टाकली आणि तिचा वास घेऊ लगलो. मित्रांनो तुम्हाला सर्वांना मी काय सांगू त्यामध्ये काय मस्त वास येत होता आणि त्याचा वास घेऊन माझा लंड तर एकदम लोखंडी सळी सारखा कठोर बनला. मला पण आता सहन झाले नाही आणि मी पण माझी जीभ तिच्या पुच्ची वर लावली.

मग मी तिला पहिल्यांदा सगळीकडे कीस केली गालावर, ओठावर, बॉलवर, बेंबीवर आणि मग मी पुढे जाऊन तिच्या पुच्चीवर कीस केली आणि ती तडपू लागली. मग मी तिच्या पुच्चीत कधी बोट तर कधी जीभ आत टाकू लागलो ज्यामुळे ती एकदम मूड मध्ये येऊ लागली.

मग ती मला म्हणाली कि आता मला जास्त व्याकूळ करू नकोस प्लीज माझी आग आता विजवून टाक प्लीज, मी खूप वर्षे जाली या आगी मध्ये जळत आहे आणि आता मला सहन होत नाही. मग काय होते?

मग मी तिला माझ्या लंडाला कीस करायला सांगितले पण ती नखरे करू लागली कारण तिने अगोदर असे काही केलेले नव्हते त्यामुळे ती म्हणाली कि हे घाण आहे, मी असे करणार नाही. पण मी तिला प्रेमाने समजावले आणि ती तयार झाली. मग तिने माझा लंड चोकला तो मी आयुष्यभर विसरू शकत नाही आणि तो आनंद शब्दात सांगू शकत नाही.

ती थोड्या वेळाने तिचे तोंड बाजूला घेण्याचा प्रयत्न करायची पण मी तिचे डोके पकडून तिला चोकायला लावायचो. मग मी तिला बेडवर झोपवून माझा लंड तिच्या पुच्ची च्या भोका वर ठेवला. मी थोडा धक्का देऊन तो आत केला आणि तिची किंकाळी निघाली अह्छ्ह आईईईईईईई रवी प्लीज याला आता बाहेर काढ, उफ्फ्फ मला खूप दुखत आहे. माझा लंड आत घुसताच मला समजले कि तिची पुच्ची भट्टी सारखी तापली आहे. पण मी तिचे काही म्हणणे न ऐकता माझा लंड हळू हळू तिच्या पुच्चीत घालू लागलो आणि तिचे तोंड बंद करायला मी तिला कीस करू लागलो.

आता ती त्रासाने रडू लागली आणि धड पडू लागली पण मी माझे ठोकण्याचे काम करत राहिलो आणि मी हळू हळू करत माझा पूर्ण ६ इंच लंड तिच्या पुच्चीत आत टाकला. मी तीला ठोके देत होतो आणि त्या मुळे तिच्या पुच्ची तून रक्त बाहेर पडू लागले पण काही वेळाने ती मला साथ देऊ लागली आणि मला म्हणू लागली अह्हह दे धक्का दे मला ठोक मला. ती मला म्हणाली कि आता आजीबात थांबू नकोस कारण आज पर्यंत माझ्या पती ने मला नेहमी तहानलेले सोडले आहे आणि ही आग आज शांत झाली पाहिजे. मग मी पण तिला पूर्ण ताकतीने ठोके द्यायला सुरुवात केली आणि तिने पण गांड उचलून लंड आत घ्यायला सुरुवात केली आणि मी अर्धा तास तिला ठोकत राहिलो.

मग जेव्हा माझे काम संपायला आले तर मी म्हणालो माझे काम संपत आले आहे तर ती म्हणाली जानू सोड तुझा माल माझ्या आत मध्ये आणि मी सोडला आणि मग २ मिनिटाने तिने पण तिचा माल सोडला. या ठोका ठोकीने आम्ही खूप दमलो होतो आणि त्यामुळे आम्ही तिथेच झोपून राहिलो आणि एकमेकाच्या गरम आणि सुंदर सुगंधी शरीराने खेळू लागलो. मग ती परत माझा लंड तोंडात घेऊन चोकू लागली आणि त्याबरोबर खेळू लागली.

माझा लंड परत उभा झाला आणि मी परत एक वेळा तिच्या पुच्ची मध्ये लंड टाकून ठोके मारू लागलो. मित्रनो मी मेहसूस केले कि तिने अजून पर्यंत दोन वेळा पाणी सोडले होते आणि मग तिला काही वेळ ठोकून परत माझा माल तिच्या गांडी मध्ये सोडला आणि मी वीर्य तिच्या पुच्ची मध्ये टाकले. मग आम्ही एकदम नागडे दिवस भर मस्ती करीत राहिलो. मग आम्ही दोघे त्या दिवसा पासून दुसऱ्या दिवशी दुपारी २ वाजे पर्यंत सेक्स करीत राहिलो आणि मी तिला बहुतेक तेव्हा पाच वेळा ठोकली होती.

मग तेथून आम्ही निघालो नी आपापल्या घरी जाऊन पोचलो आणि आमचे त्या नंतर पण असे काम चालू राहिले. मी तिला खूप वेळा जवून तिच्या पुच्ची ची आणि मग गांडी ची आग शांत करून दिली आणि ती माझ्या कडून एकदम खुश होती आणि मी तिला कधी पण तक्रार करायची संधी दिली नाही. आम्ही खूप सेक्स ची मजा केली आणि आता ती दोन मुलांची आई आहे. आणि आता ती तिच्या घरी तिच्या पती बरोबर खुप आनंदाने तिचे जीवन पसार करीत आहे. मित्रानो आज पण जेव्हा तिला इच्छा होते तेव्हा ती मला बोलवते आणि मी तिला खूप जोर जोराने ठोकून शांत करून देतो आणि ती पण मला खूप साथ देते आणि मला पण खूप खुश करून टाकते आणि आता ती आणि मी दोघे पण खूप खुश आहोत.
 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 0)


Online porn video at mobile phone


karishma sharma forums desi masalaxossipy మేనత్తChitthi koothiyai naan kilithen .comപൂറ് ഭാഗംकामवाली को लुंड का चस्का लगा कहानीभाभीचा दानाशीमेल को ठोकाಕಾಮಲೋಕஅண்ணியின் மேல் ஏறி படுத்து ஒரு இனிய காலைఒకరు శృంగార రసామృతాన్ని అందుకోవాలని ఆరాటపడుతుంటే సీలింగ్ ఫ్యాన్ తిరుగుతున్నా కూడా వారిద్దరి శరీరాలు చెమటతో తడిసిపోతున్నాయి.Xosspyஜட்டி போடாமல் ஒரு வாரம் | Chennai Hostel Girls Kamakathaikal -मालकिण को चोदाजवखोर मारवाडी चालु आंटी सेक्स कथाలేలేత పూకుಹೂಸ ತುಣ್ಣೆ ಹಳೆ ತುಲ್ಲಿನ ಕತೆtamil bus kama kadhikalshejarnila patavle sex katha marathiஎன் புண்டையை பாருடாKamakadhaikal in Sunni oobum sexnahae dekha phr chudai antrvsna hindi storyఈ లోకం లో ఏమి వద్దు ఒక పిన్ని తప్ஆந்திர ஆண்டியை ஓத்த கதைথলথলে চটিதூங்கும் விரல் போட்டேன்കുണ്ണ ചപ്പ് sexvideo hdটাকা নিয়ে চোদা খেলামhagori ka natak ki story hindi meगोरी चिकनी चमेली सेक्सी बिधवा आन्टी की सेक्सी चुदाई हिन्दी बिडीओ हव चूतड़ सहलानाKamam actress gifs fakes xossipyஹவுஸ் ஒனர் பெண்டாட்டிदेवर से भाभी बोली मेरी मोटे लँड चुदाई करवाओமகளிர் காவல் நிலையம் காமகதைகள்ட்ரெயின் புண்டைkaise chudwati ho ahh uiiiআপুর চুদে দেSumat aonty porn comনতুন ইনসেস্টఅమ్మ ను పెళ్లి చేసుకున్న కొడుకు కామ కథలుती माझे गोट्या चोखत होतीmamiyarkuinbamஅனாதை வேலைக்காரியை ஓல்gai khojibaku jai odia sex story.in गरम मित्राची मावशी सेक्स कथाஜாக்கெட்டை கழற்றுഷക്കീല sexvidiosबहिन भाऊ रात दिवस झवतातপ্রকৃতির গুদ মারলামபுண்டை அரிப்பு அடங்காத மனைவிகள்கல்பனாவின் குண்டிகதற கதற ஓத்த கதைTamil kamakathaikal malathi aththaiஆட்டோகாரன் ஓத்த கதைKuthi nirkum mulai kampukalஓப்பமாமாமனாரின் மந்திர கோல் காமகதைPokhori ki rundi xxचावट कथा माझी अम्मीபத்தினி காமகதைആന്റിയുടെ ബ്രാ ഹുക്ക്உள்ளே வைத்து அழுத்தி ஜட்டிजवखोर मारवाडी चालु आंटी सेक्स कथाখাঁড়া খাঁড়া দুধের বোটা, ব্রা https://www.raredesi.com/forums/telugu-sex-stories-pinni తెలుగు-సెక్స్-కథ pinni www.Bangla আম্মু আমায় চুদতে দেবে chaty. comTelugusex.amma.kamix.comകുണ്ടിയിൽ അടിച്ചോஅக்கா தம்பி புன்டை akka thampi pundai mudi sex kadhaisex kambi kathagal in malayalamबायको चुडीदार सेक्स व्हिडिओचुदक्कड़ भाभीwww.bhauja ku sex kariki pregent karila