रूपाच्या तोंडामध्ये लवडा

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,481
Reaction score
536
Points
113
Age
37
//asus-gamer.ru Marathi Sex Stories मी नुकताच घरी गेलो होतो.तर आमचा लाडका विनोद मामा आला होता. मला लाडाने मामा पिंट्या म्हणत तस माझा खर नाव रोहित आहे. मामाने आपल्या मुलाचा पहीला वाढदिवस मोठ्याने करायचा ठरवला होता. व त्याचेच आमंत्रण देण्या साठी तो आला होता.बाबा न कामा निमित्य गावी गेले होते म्हणून मी आणि आई मामा कडे गेलो. घर खूप सजवल होत त्या दिवशी मामा च्या घरी खूप पाहुनी आले होते. त्या मध्ये एक रूपवती तीच नाव ती कोण कोणास ठाऊक पण तिच्या इतक सुंदर मी कधी पाहिलं नव्हते. थोड्या वेळ वाढ दिवस झाल्या नंतर मामानी आमची ओळख करून दिली. ती मामीच्या बहिणीची पाहुनी लागत होती. त्या निमित्याने मी हि तिच्या सोबत ओळख करून घेतली. तीच नाव रूपा होत. गप्पा मारता मारत रात्र कधी झाली समजल हि नाही पण मी मात्र तिचे रूप न्याहाळत होतो. रूपाच्या तोंडामध्ये माझा लवडा द्यायचे खूप मनात होते. पाहुणे जास्त असल्या कारणाने झोपण्यासाठी जागा अपुरी होती. व कसतरी आम्ही सांभाळून घेत. सर्व हॉल मध्ये झोपलो. रूपा माझ्या आईच्या बाजूला झोपली होती आणि मी दुसर्या बाजूला थोड्या वेळात सगळी झोपी गेले रात्रीचे दीड वाजले होते पण मला झोप लागत नव्हती. फक्त रूपा चे रूप माझ्या डोळ्या समोर येत होत. मी सगळी शांत झोपलेली पाहून हळूच उठलो.आणि धाडस करत तिच्या जवळ जाऊन तिचे रूप पाहत बसलो.

तिच्या त्या ड्रेस मधून तिचे गोरे पण उरोज दिसत होते. मी हळूच त्यांना स्पर्श केला. आणि थोडा वेळ तसाच ठेवला रात्रची अंधारात कुणाला काय दिसत नव्हत. तिचे उरोज हलके शे दाबले. मी आता पूर्ण उत्तेजित झालो होतो तिच्या उरोजा मध्ये माझ पूर्ण हात फिरत होता. पण मला नंतर समजल कि ती जागी होती. मी पटकन हात बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला पण तिने माझ हात पकडत मला उरोज दाबंयची परवानगी दिली. आत तर मी खूप खुश झालो होतो तिच्या योनी वर पण हात फिरवत बसलो. पण मला तिथे काय करतच येत नव्हते म्हणून मी रुपाला मामाच्या बेड रूम मध्ये येण्यास सांगितल तिथे कोणी नव्हते. रूपा जवळ घेत तिच्या सर्वांगावर हात फिरवत होतो तिला हि छान वाटत होत. रूपा ने माझ्या डोळ्यात एक विलक्षण प्रेम आणि काम सुखाची आतुरता पाहली असावी. ती थोडा वेळ गप्पा राहून माझ्या कडे एकटक पाहत राहिली. आणि थोडी जवळ सरकून बसली. पाहता पाहता मी हि रूपा कडे खेचत जात होतो. आणि मला हि तेच हव होत. मी हळूच रूपा चा हात धरून रूपा ला जवळ घेतलं आणि ती लाजून खाली मन घालून गप्पं बसली. कदाचित माज्या भावना रूपा पर्यंत पोहचल्या असाव्यात म्हणूनच गप्पं बसली असावी.मी रूपा ला अलगद मिठीत घेतल रूपा ला बाहुपाशात घेताच माझ मन भाराहून गेल.

रूपा ला गच्च मिठी मारली. रूपा च्या गरम गरम स्पर्शाने माझे लिंग ताठर झाले. रूपा च्या ओठाचा अलगद एक चुंबन घेतले. रूपा ला हि खूप छान वाटल. तिने मला प्रतिसाद देत आपले ओठ माझ्या ओठमध्ये देऊन माझ्या ओठाचा रस पित होती. माझा एक हात रूपा च्या छातीवर ठेवला आणि उरोज हळूच कुरवाळू लागलो. पण माझा लिंग खूप ताठर झाल होत. रूपा च्या उरोजावर हात फिरवत फिरवत रूपा च्या छातीवरचे वस्त्र दूर केले. ती हि खूप उत्तेजित झाली होती. उरोज खूप गोरे पण आणि मोठे होते. ती नाजूक दिसणारी लाल कलरची बोंडे मला ती चोकण्यास भाग पडत होते. मी एक हात रूपा च्या उरोजावर ठेवत एक उरोज माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. रूपा चा एक एक चीत्कार मला तिच्या उरोजामध्ये जाणवत होते. मी रूपा चे बोंडे चोखून चोखून लाल बुंद केली होती आणि हळू हळू सरकत पोटा जवळ आलो आणि बेंबीत जीभ घालण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो. पण दुसरा हात योनीवर फिरवत तिची नीकर दूर केली.

तिची ती नाजूक योनी आणखी मला उत्तेजित करत. मी रूपा च्या योनीत बोट घातल ती खूपच उत्तेजित झाली. थोड्या वेळा नंतर मी माझी जीभ रूपा च्या योनी वर फिरवत रूपा ला खूप उत्तेजित केल माझे लिंग पकडले आणि आपल्या तोंडामध्ये लवडा घेऊन मुख मैथुन करू लागली. मी ही रूपाला हिसके देऊ लागलो. आणि रूपा ला झोपण्यास सांगितल. आणि तिच्या योनीवर माझे लिंग घासू लागलो. आणि योनीत घालून रूपा चे उरोज दाबत बसलो. आणि ओठाचे दीर्घ चुंबन घेत रूपा ला हिसके देत राहिलो. आणि थोड्या वेळातच माझ वीर्य पात झाला आणि दोघांनी हि मन सोक्त काम सुखाचा आनंद घेतला.


 

007

Rare Desi.com Administrator
Staff member
Joined
Aug 28, 2013
Messages
68,481
Reaction score
536
Points
113
Age
37
//asus-gamer.ru Marathi Sex Stories मी नुकताच घरी गेलो होतो.तर आमचा लाडका विनोद मामा आला होता. मला लाडाने मामा पिंट्या म्हणत तस माझा खर नाव रोहित आहे. मामाने आपल्या मुलाचा पहीला वाढदिवस मोठ्याने करायचा ठरवला होता. व त्याचेच आमंत्रण देण्या साठी तो आला होता.बाबा न कामा निमित्य गावी गेले होते म्हणून मी आणि आई मामा कडे गेलो. घर खूप सजवल होत त्या दिवशी मामा च्या घरी खूप पाहुनी आले होते. त्या मध्ये एक रूपवती तीच नाव ती कोण कोणास ठाऊक पण तिच्या इतक सुंदर मी कधी पाहिलं नव्हते. थोड्या वेळ वाढ दिवस झाल्या नंतर मामानी आमची ओळख करून दिली. ती मामीच्या बहिणीची पाहुनी लागत होती. त्या निमित्याने मी हि तिच्या सोबत ओळख करून घेतली. तीच नाव रूपा होत. गप्पा मारता मारत रात्र कधी झाली समजल हि नाही पण मी मात्र तिचे रूप न्याहाळत होतो. रूपाच्या तोंडामध्ये माझा लवडा द्यायचे खूप मनात होते. पाहुणे जास्त असल्या कारणाने झोपण्यासाठी जागा अपुरी होती. व कसतरी आम्ही सांभाळून घेत. सर्व हॉल मध्ये झोपलो. रूपा माझ्या आईच्या बाजूला झोपली होती आणि मी दुसर्या बाजूला थोड्या वेळात सगळी झोपी गेले रात्रीचे दीड वाजले होते पण मला झोप लागत नव्हती. फक्त रूपा चे रूप माझ्या डोळ्या समोर येत होत. मी सगळी शांत झोपलेली पाहून हळूच उठलो.आणि धाडस करत तिच्या जवळ जाऊन तिचे रूप पाहत बसलो.

तिच्या त्या ड्रेस मधून तिचे गोरे पण उरोज दिसत होते. मी हळूच त्यांना स्पर्श केला. आणि थोडा वेळ तसाच ठेवला रात्रची अंधारात कुणाला काय दिसत नव्हत. तिचे उरोज हलके शे दाबले. मी आता पूर्ण उत्तेजित झालो होतो तिच्या उरोजा मध्ये माझ पूर्ण हात फिरत होता. पण मला नंतर समजल कि ती जागी होती. मी पटकन हात बाहेर काढण्याचा प्रयत्न केला पण तिने माझ हात पकडत मला उरोज दाबंयची परवानगी दिली. आत तर मी खूप खुश झालो होतो तिच्या योनी वर पण हात फिरवत बसलो. पण मला तिथे काय करतच येत नव्हते म्हणून मी रुपाला मामाच्या बेड रूम मध्ये येण्यास सांगितल तिथे कोणी नव्हते. रूपा जवळ घेत तिच्या सर्वांगावर हात फिरवत होतो तिला हि छान वाटत होत. रूपा ने माझ्या डोळ्यात एक विलक्षण प्रेम आणि काम सुखाची आतुरता पाहली असावी. ती थोडा वेळ गप्पा राहून माझ्या कडे एकटक पाहत राहिली. आणि थोडी जवळ सरकून बसली. पाहता पाहता मी हि रूपा कडे खेचत जात होतो. आणि मला हि तेच हव होत. मी हळूच रूपा चा हात धरून रूपा ला जवळ घेतलं आणि ती लाजून खाली मन घालून गप्पं बसली. कदाचित माज्या भावना रूपा पर्यंत पोहचल्या असाव्यात म्हणूनच गप्पं बसली असावी.मी रूपा ला अलगद मिठीत घेतल रूपा ला बाहुपाशात घेताच माझ मन भाराहून गेल.

रूपा ला गच्च मिठी मारली. रूपा च्या गरम गरम स्पर्शाने माझे लिंग ताठर झाले. रूपा च्या ओठाचा अलगद एक चुंबन घेतले. रूपा ला हि खूप छान वाटल. तिने मला प्रतिसाद देत आपले ओठ माझ्या ओठमध्ये देऊन माझ्या ओठाचा रस पित होती. माझा एक हात रूपा च्या छातीवर ठेवला आणि उरोज हळूच कुरवाळू लागलो. पण माझा लिंग खूप ताठर झाल होत. रूपा च्या उरोजावर हात फिरवत फिरवत रूपा च्या छातीवरचे वस्त्र दूर केले. ती हि खूप उत्तेजित झाली होती. उरोज खूप गोरे पण आणि मोठे होते. ती नाजूक दिसणारी लाल कलरची बोंडे मला ती चोकण्यास भाग पडत होते. मी एक हात रूपा च्या उरोजावर ठेवत एक उरोज माझ्या तोंडात घेऊन चोखू लागलो. रूपा चा एक एक चीत्कार मला तिच्या उरोजामध्ये जाणवत होते. मी रूपा चे बोंडे चोखून चोखून लाल बुंद केली होती आणि हळू हळू सरकत पोटा जवळ आलो आणि बेंबीत जीभ घालण्याचा प्रयत्न करीत राहिलो. पण दुसरा हात योनीवर फिरवत तिची नीकर दूर केली.

तिची ती नाजूक योनी आणखी मला उत्तेजित करत. मी रूपा च्या योनीत बोट घातल ती खूपच उत्तेजित झाली. थोड्या वेळा नंतर मी माझी जीभ रूपा च्या योनी वर फिरवत रूपा ला खूप उत्तेजित केल माझे लिंग पकडले आणि आपल्या तोंडामध्ये लवडा घेऊन मुख मैथुन करू लागली. मी ही रूपाला हिसके देऊ लागलो. आणि रूपा ला झोपण्यास सांगितल. आणि तिच्या योनीवर माझे लिंग घासू लागलो. आणि योनीत घालून रूपा चे उरोज दाबत बसलो. आणि ओठाचे दीर्घ चुंबन घेत रूपा ला हिसके देत राहिलो. आणि थोड्या वेळातच माझ वीर्य पात झाला आणि दोघांनी हि मन सोक्त काम सुखाचा आनंद घेतला.


 

Users Who Are Viewing This Thread (Users: 0, Guests: 0)


Online porn video at mobile phone


Bhartiya muliగడ్డివాము కాడ బూతు కతஅபிநயா – என் நண்பனின் அழகு மனைவி – 8Kallauravu pornsex story tamilshejarnila patavle sex katha marathiमित्राची बायको चूतsex storie সে তো তোমাকে চুদে চুদে চুদে চুদে শেষ করে দেবে।Master kamakathaikal in tamilAmma kameks telugusex.storesস্রেক গল্প বড় চাচাincest baba meyeमित्र ची सेक्सी आंटी ची पुच्चीत घालून तिलाరాజుగారి బిడ్డను దెంగుడు కథలుமனைவி காமக் கதைகள்चड्डी काढून बेडवर चोकत होती नेपाली बहनचोद स्टोरीট্রানের ভিতরে দিদির ভোদা চোদাnew famli tamil rape sex storiలేలేత పూకుgand bahar nikli anty.swx.Bita kA bhosadasex. Comচুদাচুদি ভোদা এরিয়েস্যারের সাথে rep sex golpoமுடங்கிய கணவருடன் சுவாதியின் வாழ்க்கைभाभी कै साथ रंगीन होली xxx व्हीडीओகன்னீ பெண் காமகதைഅമ്മയുടെ ഷഡി മണത്തു കമ്പി katஅக்கா ஓக்கmo swami bahut dusta Sirai tamil sex storiesoru savi niraya pootu 5assamese bordeuta sex storyDhandi me devar ko garmaiAmmavai otha rowdy கல்பனா காளி காமகதைகள்मेडिकल।में।पेल दियाಕನ್ನಡ ಸೆಕ್ಸ್ ಕಥೆಗಳುgendamal halwai ka chuddakkar kunva 58www.hot sex marathi storeys aantiআমি,আমার বউ ও বন্দু,বন্দুর বউ গুপ সেক্স bangla chotiசெக்ஸ் கமக் கதை.ছেলে গুলো লাফাতে বলল সেস্ক গল্পAmmavai ஒக்கும் kadaparaiमा को हलवाई ने जबरदस्ती चोदाईबीडीओஎன் புடவையை தூக்கி புண்டையை தொட்டான் காம கதைசொருகும் போது வலியில்￰മലദ്വാരത്തിൽ ഉമ്മ കൊടുക്കുന്നുbangla chotii- আমার মাতৃত্ব এনে দিয়েছেthangai sakila kamakathaikaleuropeanglamourgirls forumAssamese মাৰ লগত sex storyOdia sex story bhaujanku pokhari re gehiliஅக்கா புன்டை சுகம்பக்கத்து வீட்டுக்காரர் காமக்கதைகள்ఫ్యామిలీ సర్కస్ బుతు కథలుஅண்ணி கமாக்கதைகள்ବେଧେଇ ମାଇଁஅம்மாவ என் நண்பர்கள் நான்கு பேர் காமக்கதைবাংলা চটি গল্প মেসোपुच्ची सेक्सी कथाகாம்பை கசக்க பால் சொட்டியதுKiranmayi sex story in teluguதம்பி அக்கா அம்மா ஓட்டலில் மேட்டர் கதைकच्ची कली की दर्द भरी चुड़ैরিনি xরসের মালের গলপ XXXnew ultimate desi mms forumsTelugu donga mogudu sex storiesलँड और चुत कि मादरचोद बेटा और बेटाचोद माँबँगाल के चुदाईAvika Gor kamakathaikalমেয়েরা যৌন জালায় কিভাবে ছটফট করে উলঙ্গ হয়ে নিজের যৌন রস বের করা xxx videos ஆந்திர ஆண்டியை ஓத்த கதைkannie pen kamakathaiআহ ওহ চুদা খেতে কি সুখগুদ থেকে আঠালোசின்ன பூலு செக்ஸ் விடியோஸ்En manaiviyin kama virunthu tamil kamakathai. Comஅனுஷா அக்கா காமக்கதைகள்గర్ల్స్ హై స్కూల్ సెక్స్ కథలుஅக்கா தம்பி காமகதைதெவிடியா பையா காமகதைகள்रँडी बहन कौ कस कस के चोदा कहानीஅபிநயா – என் நண்பனின் அழகு மனைவி 8